Home
 

Teamcoaching

Een effectiever team

In de technische wereld worden er afspraken gemaakt en taken verdeeld op basis van inhoud. Zeer effectief en duidelijk, maar soms is inhoud niet voldoende. Als de samenwerking stroef verloopt binnen een team, als deadlines niet worden gehaald of als klanten ontevreden zijn, kan het zinvol zijn de communicatie en samenwerking van je medewerkers onder de loep te nemen.

Ik bied teamcoaching aan gericht op de communicatie in en door het team. Dit kan variëren van één enkele sessie om de belangrijke thema’s in het team naar boven te halen, tot een compleet traject waarbij het team zich gaat ontwikkelen op bepaalde teamcompetenties. Het doel is het team beter te laten samenwerken en communiceren.

Inventarisatie en advies

Vooral bij grotere teams en trajecten is een uitgebreide inventarisatie van de problematiek een belangrijk onderdeel van het traject. Ik maak een analyse van de situatie door gesprekken te voeren met de leidinggevende en mensen uit het team. Op basis daarvan kom ik met een advies voor de aanpak van teamcoaching.

Het traject

Afhankelijk van de wensen kan teamcoaching bestaan uit één of meer sessies. Bij een enkele sessie gaat het vooral om een eerste bewustwording van wat er in het team speelt. Om de knelpunten daadwerkelijk aan te pakken en resultaten te boeken zijn meer sessies nodig. Ik geef het team inzicht in het effect van hun handelen, op elkaar en op anderen. Daarnaast laat ik het team ervaren hoe het anders kan. Uiteraard wordt er een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van het team om het geleerde gezamenlijk in de praktijk te brengen.

Kennismakingsgesprek

Teamcoaching start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de leidinggevende van het team. Daarin bespreken we waar de behoeften van het team liggen en wat de doelstelling is van het coachtraject. Naar aanleiding van dit gesprek stel ik een plan van aanpak en een offerte op.

Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek, kun je mij mailen of bellen.