Home
 

Trainingen

De trainingen van VanSchoonhovenCoaching zijn gericht op het ontwikkelen van de ‘soft skills’ van de technisch professional. De trainingen worden gegeven in kleine groepen, zodat de persoonlijke ontwikkeling van elke deelnemer goed kan worden gevolgd. De trainingen zijn altijd interactief van opzet: deelnemers gaan actief aan de slag met casussen uit hun eigen praktijk.

Trainingen zijn altijd maatwerk, maar zijn altijd gebaseerd op de drie volgende thema’s:

Soft skills voor technici – de basis

·

Inzicht in de eigen wijze van communiceren en het effect daarvan op de ander

·

Helder en duidelijk communiceren

·

Gespreksvaardigheden (aansluiten bij de ander, vragen stellen, feedback geven)

Soft skills voor technici – een stap verder

·

Gespreksvaardigheden (lastige gesprekken, omgaan met weerstand)

·

Klantgerichtheid

·

Communicatie op de werkvloer: Gelijk hebben èn gelijk krijgen

Persoonlijke effectiviteit

·

Pro-activiteit en besluitvaardigheid

·

Assertiviteit en conflicthantering

·

Vormgeven eigen carrière

Leiderschap – voor beginnend leidinggevenden

·

Coachend leidinggeven

·

Delegeren en durven loslaten

Trainingen van VanSchoonhovenCoaching zijn altijd interactief van opzet. De interactie met en tussen deelnemers wordt gebruikt om de training af te stemmen op de behoeften en persoonlijke leerdoelen van de deelnemers. In de trainingen wordt ook altijd een vertaalslag gemaakt naar de praktijk, zodat het geleerde beter beklijft. Bij voorkeur maak ik daarbij gebruik van een trainingsacteur om door middel van rollenspellen de praktijk zo dicht mogelijk te benaderen.

Ik ga graag in gesprek om te onderzoeken welke training op dit moment het beste past binnen jouw bedrijf.