Home
 

Persoonlijke effectiviteit

Hoe staan jouw werknemers in hun werk? Nemen ze verantwoordelijkheid? Durven ze uit te komen voor hun mening, ook als die ingaat tegen de rest? Worden conflicten constructief opgelost, zodat ze leiden tot een sterkere samenwerking? Als het antwoord nee is of als je twijfelt, is het wellicht goed om te investeren in de persoonlijke effectiviteit van je medewerker(s

Inhoud van de training

De training Persoonlijke Effectiviteit helpt medewerkers om assertiever te handelen en voor zichzelf op te komen. We gaan o.a. in op assertiviteit, conflicthantering en het bespreekbaar maken van ‘moeilijke’ onderwerpen. Daarnaast werken de deelnemers aan hun besluitvaardigheid en het anticiperen op beslismomenten. Resultaat van deze training is dat de deelnemers pro-actiever worden en meer initiatief (durven) nemen. De deelnemers krijgen in de training concrete handvatten die ze direct in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

In de training kan desgewenst ook aandacht worden besteed aan het vormgeven van de eigen loopbaan.

Kiest u liever voor individuele begeleiding van medewerkers? Kijk dan bij het aanbod in coaching of neem contact met mij op.

Kennismakingsgesprek

Een Persoonlijke Effectiviteitstraining start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de opdrachtgever. Daarin bespreken we waar de behoeften liggen van de deelnemers en wat de doelstelling is van de training. Naar aanleiding van dit gesprek stel ik een plan van aanpak en een offerte op.

Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek, kun je mij mailen of bellen.